Over Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht wordt ontzorgd met een systeem dat inzicht en handelingsperspectief biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te zijn. Ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren, en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat het kind optimaal te ondersteunen en te volgen.
 
Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen kinderen effectiever kernvakken als taal en rekenen tot zich nemen. Samen met de leerkracht, school en ouders beslist het kind hoe de tijd die vrijkomt te gebruiken: voor het verder verdiepen van de traditionele kernvakken, voor het werken aan nieuwe vaardigheden voor de 21e eeuw, of voor het aangaan van andere persoonlijke uitdagingen die passen bij het kind.
 
De dienstverlening van Snappet is gebaseerd op hoogwaardige technologie. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform met momenteel meer dan 2.300 basisscholen, 180.000 leerlingen, 10.000 leerkrachten en 130 eigen professionals. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Snappet wil persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal werkelijk mogelijk maken en daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat realiseren.

We noemen dit: Connected Learning.

Contact

Contactgegevens Snappet Utrecht

Stichting Snappet
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht

 

Telefoon: 088 – 999 0 444 (bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur)
E-mail: info@snappet.org

Route naar Snappet

Adres: Leidseveer 2, 3511 SB, Utrecht.

Met het OV
Volg vanaf het spoor de borden Leidseveer. Je loopt door de tunnel onder het spoor door. Als je boven komt, sla je linksaf en loop je voorbij de bewaakte fietsenstalling. Het kantoor van Snappet ligt daar direct achter.

Met de auto
Je kunt parkeren in een parkeergarage bij Hoog Catherijne. Volg daarna de volgende looproute die hiernaast in het kaartje staat aangegeven. Vanuit de stationshal volg je de borden Hoog Catherijne en daarna Mediamarkt. Loop voorbij de Mediamarkt en neem de trap naar beneden. Sla buiten rechtsaf en loop voorbij de bewaakte fietsenstalling. Het kantoor van Snappet ligt daar direct achter.
Normal photo 1445606483